Przeprowadzona analiza wskazuje na duże potencjalne możliwości rozwoju różnych form turystyki w obu gminach.

Z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań szczególnie istotnym jest przygotowanie kompletnych, gotowych produktów. Powinny one z jednej strony przyciągnąć uwagę i skupić zainteresowanie przyjezdnych turystów, a z drugiej spowodować, aby wszystkie wydatki ponoszone przez nich były konsumowane na miejscu. Gmina Ulanów dysponuje rozwiniętą infrastrukturą oraz doświadczeniem w kształtowaniu oferty turystycznej. Gmina Bełżec oprócz bogatych zasobów kulturowych i przyrodniczych dysponuje dodatkowymi atutami w postaci m.in. bliskiego położenia od dużego przejścia granicznego oraz węzła komunikacyjnego. Z tego względu współpraca obu gmin w ramach realizowanego projektu posłuży wymianie doświadczeń i będzie inspiracją dla nowych rozwiązań.

Po stronie podażowej istnieje czynnik, głębszy i bardzo ważny: gotowość i umiejętność społeczności lokalnych do planowania i zarządzania turystyką na swoim terenie.

Liczba odwiedzin strony