Konferencja miała charakter jednodniowego spotkania podczas, którego Ekspert Wojciech Kojder omówił wyniki opracowanej ekspertyzy dotyczącej stężania jodu w powietrzu na terenie Gminy i Miasta Ulanów. Kolejni prelegenci przedstawili sposoby promocji obu Gmin, a także rozwiązania dzięki którym na ten teren zostaną przyciągnięci turyści oraz potencjalni inwestorzy. Przeprowadzona została również dyskusja z uczestnikami konferencji dotycząca zwiększenia potencjału turystycznego Gminy i Miasta Ulanów oraz Gminy Bełżec. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnerów Projektu – Gmina Bełżec oraz Gmina i Miasto Ulanów oraz reprezentanci urzędów powiatowych, gminnych z terenu województwa podkarpackiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Zadaniem konferencji zgodnie z celem przedmiotowego Projektu było zwiększenie poziomu wiedzy na temat potencjału turystycznego, gospodarczego i kulturalnego Polski Wschodniej, co przyczyni się do wypromowania zarówno Gminy i Miasta Ulanów jak i Gminy Bełżec na tle kraju jako obszaru charakteryzującego się unikalnym mikroklimatem. W rezultacie organizacja konferencji zapewne doprowadzi do zwiększenia poziomu wiedzy u krajowych inwestorów oraz mieszkańców na temat walorów przyrodniczych Gmin. Ogółem w konferencji udział wzięło 45 osób.

Konferencja w Ulanowie niewątpliwie spełniła zakładane cele tj. wzrost zainteresowania ofertą turystyczną oraz zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy Gminą Bełżec i Gminą i Miastem Ulanów. Osiągnięcie zakładanego celu stworzy możliwości współpracy pomiędzy partnerskimi regionami, czyli Gminą Bełżec z województwa lubelskiego oraz Gminą i Miastem Ulanów z województwa podkarpackiego. Nawiązanie kooperacji ma na celu rozpoznanie i wykorzystanie wspólnego potencjału województw Polski Wschodniej, co z kolei przyczyni się do wyrównania rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy województwami z zachodniej i wschodniej Polski oraz podniesienia stopnia konkurencyjności gospodarki obszarów wschodnich.

Wartością konferencji jest także to, że wiele problemów, trudności i ograniczeń jest postrzeganych podobnie przez przedstawicieli obydwu jednostek samorządu terytorialnego. Wszyscy zgodnie przyznali, iż należy zintensyfikować dotychczasową współpracę w przyszłości, co z pewnością przyczyni się do wzrostu wspólnych przedsięwzięć. Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji pokazały, że wszyscy są zainteresowani dalszą współpracą i wiedzą, co i jak należy zmienić, aby ten proces rozwijać z pożytkiem dla obydwu samorządów. Uczestnicy konferencji wskazywali, iż upowszechnienie wspólnych metod działania pozwoli rozwiązać wiele problemów w dziedzinie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Relacja fotograficzna:

Comments are closed.

Previous Post
«
Liczba odwiedzin strony