W ramach przedmiotowego Projektu przez cały okres wdrażania działań projektowych, będzie prowadzona kampania promocyjna Projektu, podczas której wyprodukowane materiały promocyjne będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem danego materiału promocyjnego. Wnioskodawca wraz z Partnerem Projektu planuje aktualizację zakładek internetowych na stronach internetowych odpowiednio dla Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów, na których będą zamieszczane informacje odnośnie zrealizowanych w poprzednim kwartale działań. Zakładki będą zawierały herby obu Gmin i będą oznaczone zgodnie z wytycznymi odnośnie promocji dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ponadto informacje o realizacji Projektu zamieszczone zostaną również w prasie. Dodatkowo będą zawieszone plakaty informujące o realizowanym Projekcie w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Adekwatność tego zadania ma posłużyć do wzrostu znaczenia regionu Polski Wschodniej na tle całego kraju, poprzez promocję Programu Operacyjnego RPW.

Comments are closed.

Next Post
»
Liczba odwiedzin strony